Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest

DENTAL TRAINER S.C. BARTOSZUK & KOPCIEWICZ-KOZICKA z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 5/39, 03-337 Warszawa, NIP 5242921060, REGON 388769406.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są zbierane w celu wykonania zamówionej usługi: zapisu na szkolenie stacjonarne, webinaria, zakupu książki, ebook -ów, ewentualnych reklamacji, kontaktu mailowego, zapisu do newslettera.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień na platformie szkoleń online.

 1. MailerLite - platforma do wysyłania newsletter.
 2. Drukarnia - wydruk certyfikatów.
 3. Firma kurierska - wysyłka książek.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dokładam wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości napisz proszę wiadomość email na adres kontakt@dentaltrainer.pl.